Jumaat, 25 Mei 2012

Ciri-ciri sesebuah tamadun


Ciri-ciri universal dalam tamadun
1.      Wujudnya penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan.
2.      Peningkatan kualiti kehidupan ke arah lebih positif dan sempurna.
3.      Wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang baik serta sistematik.
4.      Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri.
5.      Wujudnya sistem undang- undang dan sistem moral berwibawa.
6.      Wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni, sastera dan sebagainya.

Ciri-ciri universal dalam tamadun
1.      Ibn Khaldun : kehidupan bandar.
2.      Jurzi Zaydan :
a.      sistem pentadbirannya,
b.      bandar-bandar Islam,
c.      stratifikasi sosial,
d.      perkembangan ilmu sains dan pendidikan,
e.      bangunan yang mempunyai ciri Islam dan
f.       kesenian Islam