Faktor Geografi


  Faktor penempatan kekal. Adanya masyarakat yang menetap di suatu tempat di mana manusia dapat berkumpul di sesuatu tempat dan hidup bersama-sama untuk menghadapi cabaran fizikal supaya persekitarannya dapat dikuasai dengan lebih berkesan. Manusia tidak lagi berpindah-randah kerana kini mereka dapat bergantung kepada bekalan makanan yang dihasilkan di sekitar kawasan petempatan mereka. Petempatan kekal ini kemudiannya mewujudkan urbanisasi.

  Faktor Sumber Alam. Manusia tertarik kepada kesuburan tanah di lembah sungai untuk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Proses pertanian dan pengairan yang terdapat di Mesopotamia dan Mesir menunjukkan kemampuan manusia mengawal air sungai untuk tujuan pertanian secara besar-besaran. Hal ini terbukti apabila tamadun-tamadun awal terletak di tebing-tebing sungai besar seperti Sungai Nil, Tigris dan Euphrates, Indus dan Hwang Ho.


  ************************
  Abd Aziz bin Harjin
  Pensyarah Tamadun Islam
  Universiti Teknologi MARA Perlis
  02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
  Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
  Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
  URL: abdazizharjin.blogspot.com