HUBUNGAN DENGAN KEBUDAYAAN


 Kebudayaan:
  1.   Kebudayaan diertikan sebagai cara hidup.
  2.   Kebudayaan Islam bererti cara hidup Islam.
  3.   Kebudayaan Barat adalah cara hidup orang Barat.
  4.   Kebudayaan Islam adalah cara hidup Islam mengikut apa yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadis Nabi s.a.w.  
 Kebudayaan:
  1.   Kebudayaan diertikan sebagai cara hidup.
  2.   Kebudayaan Islam bererti cara hidup Islam.
  3.   Kebudayaan Barat adalah cara hidup orang Barat.
  4.   Kebudayaan Islam adalah cara hidup Islam mengikut apa yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadis Nabi s. a. w.  ************************
Abd Aziz bin Harjin

Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701

Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my

URL: abdazizharjin.blogspot.com