SISTEM PEMARKAHAN

KURSUS : IJAZAH

100 markah dibahagikan kepada dua:

50 peperiksaan akhir
50 kerja kursus

50 Kerja Kursus dibahagikan kepada tiga:

15 ujian bulanan
15 menulis esei
20 pembentangan

1. Tarikh ujian akan ditetapkan
2. Esei hendaklah dihantar sebelum peperiksaan akhir
3. Pembentangan sila guna power point

Wassalam************************
Pensyarah: Abd Aziz bin Harjin
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com