KANDUNGAN PELAJARAN TAMADUN ISLAM & ASIA

1.0 PENGENALAN KURSUS TAMADUN ISLAM

Ta'aruf
Objektif kursus ini diperkenalkan
Sistem penilaian dan pemarkahan

1.1 Konsep Tamadun Secara Umum

Pengertian tamadun
Peristilahan tamadun
Ciri-ciri sesebuah tamadun

1.2 Asas Dan Ciri-Ciri Tamadun Islam
Asas Tamadun Islam
Ciri-Ciri Tamadun Islam

1.3 Hubungan Kebudayaan Dengan Tamadun
Kebudayaan
Tamadun

1.4 Faktor kelahiran dan perkembagan tamadun

Geografi
Masyarakat
Tulisan
Teknologi
Keagamaan

1.5 Faktor kelemahan dan kejatuhan tamadun

Politik
Perpecahan
Bencana alam
Bala dari Allah

1.6 Interaksi antara tamadun

Faktor
Kesan positif
Kesan negatif

1.7 Persamaan dan perbezan antara tamadun

Persamaan (teologi, etika, politik, kerajaan, institusi)
Perbezaan (teologi, politik, kerajaan, keagamaan)


2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM

2.2 Prinsip dan matlamat tamadun Islam

Prinsip Tamadun Islam
Matlamat tamadun Islma

2.3 Manifestasi dan sifat tamadun Islam

Manifestasi tamadun islam
Sifat tamadun Islam

2.4 Sumber Tamadun Islam

al Quran
al Hadith
al Ijtihad
Tamadun Asing

2.5 Kelahiran dan Perkembagan Tamadun Islam

Faktor kemunculan
Faktor kecemerlangan
Faktor kemerosotan

2.6 Sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia

Faktor pengaliran ilmu
Hubungan diplomatik
Penterjemahan
Golongan Mozarab
Kedudukan Andalus
Aktiviti perdagangan
Kegiatan dalam ilmu pengetahuan
Pembinaan institusi ilmu
Perkembangan bidang ilmu
Kemunculan tokoh ilmuan

2.7 Isu-isu dan cabaran semasa Tamadun Islam

Kejahilan umat Islam
Fahaman agama yang sempit
Perpecahan dalam kalangan umat
Penaklukan dunia Islam
Percampuran fahaman khurafat dan bid'ah
Berleluasan budaya hedonisme

3.1 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

Teori Kedatangan Islam
china
India
Arab / Parsi

Faktor Pengislaman
Kandungan Islam
Pendakwah
Perkahwinan
Perdagangan

3.2 Sejarah Pencapaian Tamadun Melayu

Kerajaan dan sistem pemerintahan
Sosial dan budaya
Ekonomi
Pendidikan
Hubungan Diplomatik
Bahasa dan sastera
Kesenian dan kemahiran

3.3 Penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia

Aplikasi nilai-nilai Islam
Aplikasi dan sosial
Aplikasi dalam kesenian
Aplikasi dalam ekonomi
Aplikasi dalam pendidikan
Aplikasi dalam pentadbiran negara

4.1 Sejarah ringkas kelahiran Tamadun India

4.2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun India
4.3 Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam Tamadun India
4.4 Pencapaian dalam pelbagai bidang
4.5 Tamadun Islam di India
4.6 Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia

5.1 Latar belakang Tamadun China

5.2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun China
5.3 Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam Tamadun China
5.4 Pencapaian dalam pelbagai bidang
5.5 Tamadun Islam di China
5.6 Interaksi Tamadun China dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia

6.1 Cabaran peradaban abad ke—21

Media
Ekonomi
Politik
Sosial
Hak Asasi Manusia

6.2 Dialog Peradaban di Malaysia

Kepentingan dialog peradan
Ke arah memperkembangkan dialog peradaban
Isu-isu semasa dialog peradaban

6.3 Persepsi Jihad

Pandangan dunia mengenai jihad
Konsep jihad
Kepentingan jihad dalam konteks Malaysia
Kesan pengabaian jihad

1. 0 PENGENALAN KURSUS TAMADUN ISLAM

Ta'aruf
Objektif kursus ini diperkenalkan
Sistem penilaian dan pemarkahan

1. 1 Konsep Tamadun Secara Umum

Pengertian tamadun
Peristilahan tamadun
Ciri-ciri sesebuah tamadun

1. 2 Asas Dan Ciri-Ciri Tamadun Islam
Asas Tamadun Islam
Ciri-Ciri Tamadun Islam

1. 3 Hubungan Kebudayaan Dengan Tamadun
Kebudayaan
Tamadun

1. 4 Faktor kelahiran dan perkembagan tamadun

Geografi
Masyarakat
Tulisan
Teknologi
Keagamaan

1. 5 Faktor kelemahan dan kejatuhan tamadun

Politik
Perpecahan
Bencana alam
Bala dari Allah

1. 6 Interaksi antara tamadun

Faktor
Kesan positif
Kesan negatif

1. 7 Persamaan dan perbezan antara tamadun

Persamaan (teologi, etika, politik, kerajaan, institusi)
Perbezaan (teologi, politik, kerajaan, keagamaan)


2. 1 KONSEP TAMADUN ISLAM

2. 2 Prinsip dan matlamat tamadun Islam

Prinsip Tamadun Islam
Matlamat tamadun Islma

2. 3 Manifestasi dan sifat tamadun Islam

Manifestasi tamadun islam
Sifat tamadun Islam

2. 4 Sumber Tamadun Islam

al Quran
al Hadith
al Ijtihad
Tamadun Asing

2. 5 Kelahiran dan Perkembagan Tamadun Islam

Faktor kemunculan
Faktor kecemerlangan
Faktor kemerosotan

2. 6 Sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia

Faktor pengaliran ilmu
Hubungan diplomatik
Penterjemahan
Golongan Mozarab
Kedudukan Andalus
Aktiviti perdagangan
Kegiatan dalam ilmu pengetahuan
Pembinaan institusi ilmu
Perkembangan bidang ilmu
Kemunculan tokoh ilmuan

2. 7 Isu-isu dan cabaran semasa Tamadun Islam

Kejahilan umat Islam
Fahaman agama yang sempit
Perpecahan dalam kalangan umat
Penaklukan dunia Islam
Percampuran fahaman khurafat dan bid'ah
Berleluasan budaya hedonisme

3. 1 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

Teori Kedatangan Islam
china
India
Arab / Parsi

Faktor Pengislaman
Kandungan Islam
Pendakwah
Perkahwinan
Perdagangan

3. 2 Sejarah Pencapaian Tamadun Melayu

Kerajaan dan sistem pemerintahan
Sosial dan budaya
Ekonomi
Pendidikan
Hubungan Diplomatik
Bahasa dan sastera
Kesenian dan kemahiran

3. 3 Penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia

Aplikasi nilai-nilai Islam
Aplikasi dan sosial
Aplikasi dalam kesenian
Aplikasi dalam ekonomi
Aplikasi dalam pendidikan
Aplikasi dalam pentadbiran negara

4. 1 Sejarah ringkas kelahiran Tamadun India

4. 2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun India
4. 3 Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam Tamadun India
4. 4 Pencapaian dalam pelbagai bidang
4. 5 Tamadun Islam di India
4. 6 Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia

5. 1 Latar belakang Tamadun China

5. 2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun China
5. 3 Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam Tamadun China
5. 4 Pencapaian dalam pelbagai bidang
5. 5 Tamadun Islam di China
5. 6 Interaksi Tamadun China dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia

6. 1 Cabaran peradaban abad ke—21

Media
Ekonomi
Politik
Sosial
Hak Asasi Manusia

6. 2 Dialog Peradaban di Malaysia

Kepentingan dialog peradan
Ke arah memperkembangkan dialog peradaban
Isu-isu semasa dialog peradaban

6. 3 Persepsi Jihad

Pandangan dunia mengenai jihad
Konsep jihad
Kepentingan jihad dalam konteks Malaysia
Kesan pengabaian jihad************************
Abd Aziz bin Harjin

Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701

Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my

URL: abdazizharjin.blogspot.com