Objektif Kursus


1. Lulus dalam peperiksaan.   
2. Memahami pengertian sejarah.   
3. Memahami perlunya mempelajari sejarah Tamadun Islam.   
4. Menghayati ilmu Tamadun Islam dalam kehidupan harian.   
5. Menyedarkan kepada masyarakat Islam bahayanya pengaruh sekular.   
6. Mengajak manusia berfikir dan mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar.   
7. Membezakan antara hidup cara Islam dengan hidup cara kafir.   
8. Berfikir secara Islam dalam menangani permasalah hidup bermasyarakat dan bernegara.   
9. Menyedari bahawa kejayaan umat Islam yang lalu adalah berpegang kepada cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.   
10. Berfikir dan beramal cara hidup Islam semoga menjadi insan yang bertaqwa dan mendapat keredhaan Allah SWT


************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com