Penilaian Pelajaran Sains Teknologi Islam

Kaedah Pengajaran
  
Syarahan
Perbincangan
  

Penilaian

50% Penilaian semester
- 15% Ujian Pertengahan Semester
- 15% Penulisan kertas kerja / Tugasan
- 20% Pembentangan kertas kerja
  

50% Peperiksaan Akhir
  
- 20% Bahagian A : Soalan Subjektif (wajib)
- 30% Bahagian B : Soalan Subjektif (pilihan)