Panduan Menulis Esei


1. MUKA HADAPAN

a. Tajuk esei
b. Disediakan untuk (Nama Pensyarah)
c. Disediakan oleh (Nama Pelajar)
d. No. Pelajar
e. Fakulti
f. Tarikh penyerahan esei

2. ISI KANDUNGAN

a. Pendahuluan
b. Takrif
c. Konsep
d. Huraian
e. Kesimpulan
f. Rujukan

3. ABSTRAK

a. Ringkasan keseluruhan esei
b. Pendahuluan + Hurian esei + Kesimpulan
c. Abstrak ditulis dalam satu muka surat sahaja

4. PENDAHULUAN

a. Mengandungi ringkasan keseluruhan yang akan ditulis
b. Biasanya sebelum tulis sebuah esei mesti buat rangka terlebih dahulu
c. Rangka esei digabungkan menjadi satu perenggan

5. TAJUK DAN HURAIAN

a. Jumlah halaman tidak kurang 10 halaman
b. Font Time New Roman
c. 12 Point
d. Jarak 2 (duble spacing)
e. Kiri Kanan Sama (justified)

6. KESIMPULAN

a. Rumusan keseluruhan esei
b. Menyentuh semua bab
e. Ia merupakah hasil penemuan

7. RUJUKAN

a. Sekurang-kurangnya lima buah buku rujukan
b. Pastikan cara menulis rujukan dengan lengkap
c. Cara menulis rujukan cara yang betul: Nama, tahun terbut, tajuk, penerbit, tempat terbit
d. Copy paste adalah tidak dibenarkan
e. Mereka yang copy paste tidak ada markah
f. Meniru esei kawan menyebabkan kedua-dua esei ditolak************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com