CABARAN SEMASA DAN DIALOG PERADABAN

Laman  ini membincangkan tentang cabaran semasa peradaban di abad  ke 21 dalam  pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam seperti media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia. Bab ini juga menekankan kepentingan dialog peradaban dan langkah-langkah kearah perkembangannya sebagai salah satu cara penyelesaian kepada beberapa isu-isu semasa dialog peradaban di Malaysia. Akhirnya bab ini menghuraikan berkenaan persepsi jihad, kepentingan dan kesan pengabaiannya  dalam Islam  yang sering disalah ertikan oleh dunia hari ini dengan menjelaskan tentang pandangan  dunia yang salah terhadap jihad.

Pengenalan
Berdasarkan sejarah manusia, kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya. Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir, Mesopotamia, Parsi, Yunani, Rom, Byzantin dan Islam.
Sudah menjadi sunnatuLlah, putaran tamadun bangsa berlaku dan keadaan ini adalah sebagai pengajaran kepada manusia.

Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s.a.w. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15, dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia. Kemudian, akibat peperangan sesama sendiri, kerana perebutan wilayah, kerana peribadi kepimpinan maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia.

ISU DAN CABARAN
hagemoni
Berasal dari perkataan:
Hegemony  - (English)
Hegemonia - (Latin)
Kamus Dewan:
Pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain “Penguasaan menyeluruh atau kepimpinan satu-satu negara / kumpulan dan sebagainya ke atas negara / kumpulan yang lain

Globalisasi
Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penerapan nilai-nilai budaya, ekonomi dan sistem politik masyarakat dunia oleh  negara maju (Barat).
Globalisasi menjadi medan negara atau kuasa besar memperluaskan pengaruh hegemoni mereka.

Kamus Dewan:
Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.
Globalisasi menyeluruh adalah fenomena terbaru dihadapi  masyarakat dunia kini.
Sebahagian besar permasalahan masyarakat dunia hari ini berpunca daripada globalisasi.
Globalisasi merubah geo-politik, sosio-budaya dan ekonomi masyarkat dunia.
Globalisasi menghakis nilai-nilai sosio-budaya dan tradisi masyarakat Timur.

MEDIA
Barat menentukan polisi pemberitaan
Berlaku propaganda meningkat imej Barat dan memburukkan imej Islam
Semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan:
Persepsi  Barat
Kehendak & kepentingan Barat
Saluran berita barat
Dominasi dunia Barat  dalam media cetak dan elektronik
Dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi berpusat di Amerika Syarikat dan Britain:
CNN,BBC, AP, UPI, Reuters dll

SOSIAL
Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas lepas daripada pegangan agama seperti hedonistic, ponografi dan kebebasan tanpa batas.
Budaya hidup Barat  ditonjolkan melalui budaya pengguna dijelmakan melalui 3F (Food, Fashion, Fun) .
Penyebaran aliran liberal dan menyediakan dana khas bagi melahirkan golongan liberal di kalangan umat Islam seperti  Islam liberal di Indonesia.
Barat menggalakan pemisahan antara agama dan sains, dan punca kelahiran sekularisme, modenisme, rasionalisme dan individualisme.

Pengaruh paling berkesan – melalui:
Filem
Muzik
Nyanyian
Kartun
Komik
Makanan dari barat meluas ke serata dunia hingga pengaruhi kehidupan dan gaya hidup remaja.
Pengaruh budaya
Sambutan Valentine’s day
Kehidupan gay / lesbian
Hubungan sebelum perkahwinan.

POLITIK
Politik antarabangsa didominasi oleh kuasa besar seperti Amerika, Britain, Perancis dsb
Kebanyakan pemimpin negara miskin dan membangun bergantung kepada kuasa Barat
Majlis keselamatan PBB membuat keputusan mengikut telunjuk Amerika seperti isu Palestin, serangan ke atas Afghanistan dan Iraq
Amerika bertindak sebagai ‘polis dunia’ dalam kebanyakan persengketaan wilayah dan antarabangsa seperti di Somalia, Bosnia, Palestin, Kashmir dsb
Amerika muncul kuasa –politik tunggal (unipolar) kerana memiliki kekuatan ketenteraan yang kuat
Penguasaan politik Barat melalui amalan demokrasi liberal ala Barat

Hegemoni Dalam Sistem Pemerintahan (Demokrasi):
Pelaksanaan sistem demokrasi di setiap negara bekas jajahan.
Campur tangan politik negara yang berkrisis seperti Iraq dan Afghanistan
Menyokong dan memberi bantuan ekonomi, tentera, teknologi dll terhadap pemimpin pilihannya tetapi menyekatnya jika pemimpin itu bukan pilihannya
Pelaksanaan Order Baru Dunia
Menguasai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Memantau Kemajuan Sains Dan Teknologi

HAK ASASI
Hak asasi manusia:
Hak untuk hidup
Hak mendapat ilmu
Hak kebebasan dll
Hak untuk hidup dan memilih cara hidup tertentu adalah tuntutan fitrah
Berlaku pencerobohan hak:
Hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar seperti:
Palestin,
Iraq
Afghanistan

EKONOMI
Syarikat-syarikat multi-nasional Barat seperti Amerika, Britain, German menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa
Sistem kewangan dunia dikawal oleh sekumpulan syarikat kewangan gergasi seperti Exxon, Mobil, Shell, para pedagang matawang, bank dunia, IMF dsb
Kesan penjajahan Barat mengakibatkan kebanyakan negara dunia kini terbelenggu dengan sistem ekonomi pasaran bebas atau sistem ekonomi kapitalisme.
Menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.
Berusaha keras membangunkan teknologi strategik negara melalui kegiatan R&D.
Memahami realiti amalan dan penghayatan Islam.
Membina kekuatan dan mempertingkatkan perpaduan ummah.
Memperteguhkan jatidiri.
Memperkukuhkan institusi keluarga.
Memperkukuhkan perpaduan nasional di semua peringkat masyarakat
Membina kekuatan ekonomi
Menyokong dan berbangga dengan budaya dan produk sendiri
Memperkasa ekonomi negara, khususnya ekonomi bumiputera.
Membina kekuatan politik dan ketenteraan
Memperkukuhkan pertahanan negara dengan teknologi canggih yang dibangunkan sendiri.

DIALOG PERADABAN DI MALAYSIA:-

KEPENTINGAN DIALOG PERADABAN
Mewujudkan Kesedaran, Kesatuan & Kejujuran Bersama-sama
Masyarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum- mengamalkan pelbagai budaya yang berbeza dan menganut pelbagai kepercayaan.
Walaupun wujud hubungan yang baik antara kaum, kadangkala masih wujud rasa curiga berpunca dari perbezaan budaya.
Perlu ditangani secara bijaksana- untuk mengelakkan kejadian tidak diingini seperti Peristiwa 13 Mei 1969 dan Peristiwa Kampung Medan (gagal memahami antara satu sama lain)
Penyelesaian: usaha memupuk persefahaman dan perpaduan dilakukan- antara langkah terpenting ialah melalui perbincangan atau dialog.

KEPENTINGAN DIALOG PERADABAN
Mengenalpasti Kekuatan Dan Kelemahan Masing-masing
Menerusi dialog setiap kaum dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan masing-masing serta dapat memperbaiki diri melalui proses saling memberi.
Langkah ini penting untuk mempersiapkan rakyat malaysia menghadapi pelbagai cabaran baru di alaf ke-21.
Dialog mestilah melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia dan dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai kesan yang menyeluruh.
Membina Satu Barisan Bersama Menentang Dominasi Barat
Menerusi dialog, masyarakat dapat mengenalpasti anasir negatif budaya asing yang boleh meruntuhkan budaya dan mencari penyelesaian bersama.
Perlu dilaksanakan untuk menjaga kelagsungan jati diri dan nilai hidup setiap masyarakat.
Permasalahan yang wujud di peringkat antarabangsa perlu ditangani menerusi dialog, bukan secara keganasan atau konfrontasi.
Dalam dialog tersebut, manusia perlu sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun mengandungi nilai dan pandangan semesta- kejujuran, maruah dan kebebasan manusia. Nilai dan pandangan semesta bertentangan dengan tindakan dominasi.
Melalui dialog, masyarakat Islam, masyarakat asia dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi kuasa Barat dan bonekanya.
Mencari Penyelesaian Bagi Masalah Global
Seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah besar seperti pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam, keretakan perhubungan dan perpaduan dalam masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa dan rasuah, dadah dan AIDS.
Kesemua kemelut ini memerlukan jawapan dan penyelesaian dari manusia.
Dialog berterusan perlu dilakukan secara berterusan untuk melahirkan nilai moral dalam masyarakat berbilang agama, etnik dan kebudayaan.
Memupuk Semangat Perpaduan Dan Mengelakkan Perselisihan
Ikatan dan perasaan saling hormat menghormati, mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dalam masyarakat yang pelbagai etnik, budaya dan agama apabila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama- pemerintahan, politik, ekonomi, pengurusan sumber, keluarga dan masyarakat, kesihatan dan pendidikan, sains dan teknologi.

PERSEPSI YANG SALAH
Masalah besar yang timbul antara masyarakat yang berlainan budaya berpunca dari persepsi yang salah dari satu pihak ke pihak yang lain.
Berpunca dari kejahilan pihak pihak berkenaan memahami budaya sesebuah tamadun-tidak mampu bezakan antara tindakan bersifat individu dari ajaran atau nilai teras sebuah tamadun. Contoh: tindakan meletupkan hotel dan tempat pelancongan (dikunjungi pelancong barat )-menggambarkan sikap Islam yang anti-barat - dicap sebagai keganasan
Hakikat sebenar adalah: Islam dan umat islam tidak memusuhi Barat. Islam menentang ketidakadilan dan penindasan Barat ke atas umat Islam.
Islam tidak pernah memperakui tindakan ganas individu Muslim ke atas mana-mana masyarakat awam bukan Islam-membalas dendam terhadap kekejaman yang dideritai umat Islam.
Tindakan segelintir umat islam yang bertindak ganas dan kejam kepada kuasa-kuasa barat serta regim Zionis- reaksi spontan atas tindakan kejam dan ganas mereka khususnya terhadap Palestin dan Iraq.

Isu semasa Dialog Peradaban

INTERAKSI ANTARA PERADABAN YANG TERHAD
Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah menghilangkan salah faham dan salah tanggapan.
Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan budaya dan peradaban-pemahaman terhadap budaya orang lain mampu menghalang seseorang dari terjebak ke kancah salah faham.
Untuk mewujudkan keamanan, semua pihak mestilah bersedia untuk saling memahami persamaan dan perbezaan yang wujud antara mereka.
Isu semasa Dialog Peradaban

PEREBUTAN KUASA POLITIK DAN EKONOMI
Terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dangan Barat seperti perebutan telaga minyak di Teluk Parsi.
Isu semasa Dialog Peradaban

KEJAHILAN TENTANG TAMADUN LAIN
Tidak dapat dinafikan bahawa unsur-unsur kejahilan wujud di kalangan pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus dilihat sebagai permusuhan tamadun.
Persepsi Jihad

PANDANGAN DUNIA MENGENAI JIHAD
Pandangan Negatif:
Jihad punca keganasan
Islam mengutamakan jihad peperangan
Terorisme pada masa kini ini ada kaitan dengan pejuang Islam
Ulama mengisytiharkan pengebom berani mati sebagai syahid.
Aksi yang dikaitkan dengan perjuangan bersenjata
Aksi bersifat kekerasan
Gerakan militan

KONSEP JIHAD
Medium jihad
Matlamat jihad
Skop & kepentingan jihad
Meningkatkan penguasaan ilmu
Meningkatkan penguasaan teknologi
Ilmu untuk Agama
Melawan kehendak yang mendorong kepada keburukan
Mencari harta secara halal
Berbelanja harta ke jalan Allah
Menjaga harta sebagai anugerah Allah
Mengagihkan dan perkongsian harta di antara umat Islam
Menegakkan kebenaran
- Kebanyakan umat Islam masih tidak menghayati ajaran   Islam yang sebenar.
- Masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi negatif terhadap Islam
Menghalang berlakunya kemungkaran
Basmi kemiskinan adalah suatu keutamaan kerana umat Islam masih jauh ketinggalan
Menaikkan taraf ekonomi orang Islam
Bekerja dalam konteks Ibadah
Bekerja bagi memenuhi tuntutan fardhu ain dan kifayah
Bekerja dengan penuh beretika

KESAN PENGABAIAN JIHAD:-

UMAT ISLAM MENJADI LEMAH
Umat Islam mudah dijajah
Semangat perjuangkan Islam akan hilang

UMAT ISLAM  AKAN KETINGGALAN
Sekiranya jihad ilmu diabaikan – umat Islam akan bergantung kepada teknologi asing

MENERIMA BALASAN ALLAH
Jihad satu kewajipan – tinggalkan kewajipan berdosa dan mendapat  kemurkaan Allah
Allah akan menurunkan bala kepada umat yang mengabaikan kewajipan jihad.

UMAT ISLAM AKAN DIJAJAH
Perlu kepada jihad siasah supaya negara tidak dijajah oleh bangsa asing
Jihad ekonomi – supaya umat Islam menjadi umat yang kuat

Laman  ini membincangkan tentang cabaran semasa peradaban di abad  ke 21 dalam  pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam seperti media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia. Bab ini juga menekankan kepentingan dialog peradaban dan langkah-langkah kearah perkembangannya sebagai salah satu cara penyelesaian kepada beberapa isu-isu semasa dialog peradaban di Malaysia. Akhirnya bab ini menghuraikan berkenaan persepsi jihad, kepentingan dan kesan pengabaiannya  dalam Islam  yang sering disalah ertikan oleh dunia hari ini dengan menjelaskan tentang pandangan  dunia yang salah terhadap jihad. 

Pengenalan
Berdasarkan sejarah manusia, kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan pelbagai bangsa dan tamadunnya. Kita telah menyaksikan kegemilangan dan kejatuhan tamadun Mesir, Mesopotamia, Parsi, Yunani, Rom, Byzantin dan Islam. 
Sudah menjadi sunnatuLlah, putaran tamadun bangsa berlaku dan keadaan ini adalah sebagai pengajaran kepada manusia. 

Kemunculan Islam dengan kelahiran Ar-Rasul s. a. w. pada abad ke-6 Masihi berkembang dengan meluas ke seluruh dunia dengan obornya dijulang oleh pemimpin demi pemimpin sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah Turki pada tahun 1924. Sepanjang abad ke-6 hinggalah abad ke-15, dunia berpaksikan umat Islam yang menjadi pemimpin terhadap halatuju sosio-ekonomi-politik dunia. Kemudian, akibat peperangan sesama sendiri, kerana perebutan wilayah, kerana peribadi kepimpinan maka muncul pula Tamadun Barat Kristian yang mendominasi dunia dan menjadi paksi pada perkembangan manusia. 

ISU DAN CABARAN
hagemoni
Berasal dari perkataan:
Hegemony  - (English) 
Hegemonia - (Latin) 
Kamus Dewan:
Pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain”Penguasaan menyeluruh atau kepimpinan satu-satu negara / kumpulan dan sebagainya ke atas negara / kumpulan yang lain

Globalisasi
Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penerapan nilai-nilai budaya, ekonomi dan sistem politik masyarakat dunia oleh  negara maju (Barat) . 
Globalisasi menjadi medan negara atau kuasa besar memperluaskan pengaruh hegemoni mereka. 

Kamus Dewan:
Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. 
Globalisasi menyeluruh adalah fenomena terbaru dihadapi  masyarakat dunia kini. 
Sebahagian besar permasalahan masyarakat dunia hari ini berpunca daripada globalisasi. 
Globalisasi merubah geo-politik, sosio-budaya dan ekonomi masyarkat dunia. 
Globalisasi menghakis nilai-nilai sosio-budaya dan tradisi masyarakat Timur. 

MEDIA
Barat menentukan polisi pemberitaan
Berlaku propaganda meningkat imej Barat dan memburukkan imej Islam
Semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan:
Persepsi  Barat
Kehendak & kepentingan Barat
Saluran berita barat
Dominasi dunia Barat  dalam media cetak dan elektronik
Dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi berpusat di Amerika Syarikat dan Britain:
CNN, BBC, AP, UPI, Reuters dll

SOSIAL
Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas lepas daripada pegangan agama seperti hedonistic, ponografi dan kebebasan tanpa batas. 
Budaya hidup Barat  ditonjolkan melalui budaya pengguna dijelmakan melalui 3F (Food, Fashion, Fun) . 
Penyebaran aliran liberal dan menyediakan dana khas bagi melahirkan golongan liberal di kalangan umat Islam seperti  Islam liberal di Indonesia. 
Barat menggalakan pemisahan antara agama dan sains, dan punca kelahiran sekularisme, modenisme, rasionalisme dan individualisme. 

Pengaruh paling berkesan – melalui:
Filem
Muzik
Nyanyian
Kartun
Komik
Makanan dari barat meluas ke serata dunia hingga pengaruhi kehidupan dan gaya hidup remaja. 
Pengaruh budaya
Sambutan Valentine’s day
Kehidupan gay / lesbian
Hubungan sebelum perkahwinan. 

POLITIK
Politik antarabangsa didominasi oleh kuasa besar seperti Amerika, Britain, Perancis dsb
Kebanyakan pemimpin negara miskin dan membangun bergantung kepada kuasa Barat
Majlis keselamatan PBB membuat keputusan mengikut telunjuk Amerika seperti isu Palestin, serangan ke atas Afghanistan dan Iraq
Amerika bertindak sebagai ‘polis dunia’ dalam kebanyakan persengketaan wilayah dan antarabangsa seperti di Somalia, Bosnia, Palestin, Kashmir dsb
Amerika muncul kuasa –politik tunggal (unipolar) kerana memiliki kekuatan ketenteraan yang kuat
Penguasaan politik Barat melalui amalan demokrasi liberal ala Barat

Hegemoni Dalam Sistem Pemerintahan (Demokrasi) :
Pelaksanaan sistem demokrasi di setiap negara bekas jajahan. 
Campur tangan politik negara yang berkrisis seperti Iraq dan Afghanistan
Menyokong dan memberi bantuan ekonomi, tentera, teknologi dll terhadap pemimpin pilihannya tetapi menyekatnya jika pemimpin itu bukan pilihannya
Pelaksanaan Order Baru Dunia
Menguasai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 
Memantau Kemajuan Sains Dan Teknologi

HAK ASASI
Hak asasi manusia:
Hak untuk hidup
Hak mendapat ilmu
Hak kebebasan dll
Hak untuk hidup dan memilih cara hidup tertentu adalah tuntutan fitrah
Berlaku pencerobohan hak:
Hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar seperti:
Palestin, 
Iraq
Afghanistan

EKONOMI
Syarikat-syarikat multi-nasional Barat seperti Amerika, Britain, German menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa
Sistem kewangan dunia dikawal oleh sekumpulan syarikat kewangan gergasi seperti Exxon, Mobil, Shell, para pedagang matawang, bank dunia, IMF dsb
Kesan penjajahan Barat mengakibatkan kebanyakan negara dunia kini terbelenggu dengan sistem ekonomi pasaran bebas atau sistem ekonomi kapitalisme. 
Menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. 
Berusaha keras membangunkan teknologi strategik negara melalui kegiatan R&D. 
Memahami realiti amalan dan penghayatan Islam. 
Membina kekuatan dan mempertingkatkan perpaduan ummah. 
Memperteguhkan jatidiri. 
Memperkukuhkan institusi keluarga. 
Memperkukuhkan perpaduan nasional di semua peringkat masyarakat
Membina kekuatan ekonomi
Menyokong dan berbangga dengan budaya dan produk sendiri
Memperkasa ekonomi negara, khususnya ekonomi bumiputera. 
Membina kekuatan politik dan ketenteraan
Memperkukuhkan pertahanan negara dengan teknologi canggih yang dibangunkan sendiri. 

DIALOG PERADABAN DI MALAYSIA:-

KEPENTINGAN DIALOG PERADABAN
Mewujudkan Kesedaran, Kesatuan & Kejujuran Bersama-sama
Masyarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum- mengamalkan pelbagai budaya yang berbeza dan menganut pelbagai kepercayaan. 
Walaupun wujud hubungan yang baik antara kaum, kadangkala masih wujud rasa curiga berpunca dari perbezaan budaya. 
Perlu ditangani secara bijaksana- untuk mengelakkan kejadian tidak diingini seperti Peristiwa 13 Mei 1969 dan Peristiwa Kampung Medan (gagal memahami antara satu sama lain) 
Penyelesaian: usaha memupuk persefahaman dan perpaduan dilakukan- antara langkah terpenting ialah melalui perbincangan atau dialog. 

KEPENTINGAN DIALOG PERADABAN
Mengenalpasti Kekuatan Dan Kelemahan Masing-masing
Menerusi dialog setiap kaum dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan masing-masing serta dapat memperbaiki diri melalui proses saling memberi. 
Langkah ini penting untuk mempersiapkan rakyat malaysia menghadapi pelbagai cabaran baru di alaf ke-21. 
Dialog mestilah melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia dan dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai kesan yang menyeluruh. 
Membina Satu Barisan Bersama Menentang Dominasi Barat
Menerusi dialog, masyarakat dapat mengenalpasti anasir negatif budaya asing yang boleh meruntuhkan budaya dan mencari penyelesaian bersama. 
Perlu dilaksanakan untuk menjaga kelagsungan jati diri dan nilai hidup setiap masyarakat. 
Permasalahan yang wujud di peringkat antarabangsa perlu ditangani menerusi dialog, bukan secara keganasan atau konfrontasi. 
Dalam dialog tersebut, manusia perlu sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun mengandungi nilai dan pandangan semesta- kejujuran, maruah dan kebebasan manusia. Nilai dan pandangan semesta bertentangan dengan tindakan dominasi. 
Melalui dialog, masyarakat Islam, masyarakat asia dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi kuasa Barat dan bonekanya. 
Mencari Penyelesaian Bagi Masalah Global
Seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah besar seperti pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam, keretakan perhubungan dan perpaduan dalam masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa dan rasuah, dadah dan AIDS. 
Kesemua kemelut ini memerlukan jawapan dan penyelesaian dari manusia. 
Dialog berterusan perlu dilakukan secara berterusan untuk melahirkan nilai moral dalam masyarakat berbilang agama, etnik dan kebudayaan. 
Memupuk Semangat Perpaduan Dan Mengelakkan Perselisihan
Ikatan dan perasaan saling hormat menghormati, mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dalam masyarakat yang pelbagai etnik, budaya dan agama apabila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama- pemerintahan, politik, ekonomi, pengurusan sumber, keluarga dan masyarakat, kesihatan dan pendidikan, sains dan teknologi. 

PERSEPSI YANG SALAH
Masalah besar yang timbul antara masyarakat yang berlainan budaya berpunca dari persepsi yang salah dari satu pihak ke pihak yang lain. 
Berpunca dari kejahilan pihak pihak berkenaan memahami budaya sesebuah tamadun-tidak mampu bezakan antara tindakan bersifat individu dari ajaran atau nilai teras sebuah tamadun. Contoh: tindakan meletupkan hotel dan tempat pelancongan (dikunjungi pelancong barat ) -menggambarkan sikap Islam yang anti-barat - dicap sebagai keganasan
Hakikat sebenar adalah: Islam dan umat islam tidak memusuhi Barat. Islam menentang ketidakadilan dan penindasan Barat ke atas umat Islam. 
Islam tidak pernah memperakui tindakan ganas individu Muslim ke atas mana-mana masyarakat awam bukan Islam-membalas dendam terhadap kekejaman yang dideritai umat Islam. 
Tindakan segelintir umat islam yang bertindak ganas dan kejam kepada kuasa-kuasa barat serta regim Zionis- reaksi spontan atas tindakan kejam dan ganas mereka khususnya terhadap Palestin dan Iraq. 

Isu semasa Dialog Peradaban

INTERAKSI ANTARA PERADABAN YANG TERHAD
Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah menghilangkan salah faham dan salah tanggapan. 
Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan budaya dan peradaban-pemahaman terhadap budaya orang lain mampu menghalang seseorang dari terjebak ke kancah salah faham. 
Untuk mewujudkan keamanan, semua pihak mestilah bersedia untuk saling memahami persamaan dan perbezaan yang wujud antara mereka. 
Isu semasa Dialog Peradaban

PEREBUTAN KUASA POLITIK DAN EKONOMI
Terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dangan Barat seperti perebutan telaga minyak di Teluk Parsi. 
Isu semasa Dialog Peradaban

KEJAHILAN TENTANG TAMADUN LAIN
Tidak dapat dinafikan bahawa unsur-unsur kejahilan wujud di kalangan pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus dilihat sebagai permusuhan tamadun. 
Persepsi Jihad

PANDANGAN DUNIA MENGENAI JIHAD
Pandangan Negatif:
Jihad punca keganasan
Islam mengutamakan jihad peperangan
Terorisme pada masa kini ini ada kaitan dengan pejuang Islam
Ulama mengisytiharkan pengebom berani mati sebagai syahid. 
Aksi yang dikaitkan dengan perjuangan bersenjata
Aksi bersifat kekerasan
Gerakan militan

KONSEP JIHAD
Medium jihad
Matlamat jihad
Skop & kepentingan jihad
Meningkatkan penguasaan ilmu
Meningkatkan penguasaan teknologi
Ilmu untuk Agama
Melawan kehendak yang mendorong kepada keburukan
Mencari harta secara halal
Berbelanja harta ke jalan Allah
Menjaga harta sebagai anugerah Allah
Mengagihkan dan perkongsian harta di antara umat Islam
Menegakkan kebenaran
- Kebanyakan umat Islam masih tidak menghayati ajaran   Islam yang sebenar. 
- Masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi negatif terhadap Islam
Menghalang berlakunya kemungkaran
Basmi kemiskinan adalah suatu keutamaan kerana umat Islam masih jauh ketinggalan
Menaikkan taraf ekonomi orang Islam
Bekerja dalam konteks Ibadah
Bekerja bagi memenuhi tuntutan fardhu ain dan kifayah
Bekerja dengan penuh beretika

KESAN PENGABAIAN JIHAD:-

UMAT ISLAM MENJADI LEMAH
Umat Islam mudah dijajah
Semangat perjuangkan Islam akan hilang

UMAT ISLAM  AKAN KETINGGALAN
Sekiranya jihad ilmu diabaikan – umat Islam akan bergantung kepada teknologi asing

MENERIMA BALASAN ALLAH
Jihad satu kewajipan – tinggalkan kewajipan berdosa dan mendapat  kemurkaan Allah
Allah akan menurunkan bala kepada umat yang mengabaikan kewajipan jihad. 

UMAT ISLAM AKAN DIJAJAH
Perlu kepada jihad siasah supaya negara tidak dijajah oleh bangsa asing
Jihad ekonomi – supaya umat Islam menjadi umat yang kuat************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com