Konsep Jihad

Matlamat jihad
Meningkatkan penguasaan ilmu
Meningkatkan penguasaan teknologi
Ilmu untuk Agama
Melawan kehendak yang mendorong kepada keburukan
Mencari harta secara halal
Berbelanja harta ke jalan Allah
Menjaga harta sebagai anugerah Allah
Mengagihkan dan perkongsian harta di antara umat Islam
Menegakkan kebenaran
- Kebanyakan umat Islam masih tidak menghayati ajaran   Islam yang sebenar.
- Masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi negatif terhadap Islam
Menghalang berlakunya kemungkaran
Basmi kemiskinan adalah suatu keutamaan kerana umat Islam masih jauh ketinggalan
Menaikkan taraf ekonomi orang Islam
Bekerja dalam konteks Ibadah
Bekerja bagi memenuhi tuntutan fardhu ain dan kifayah
Bekerja dengan penuh beretika

KESAN PENGABAIAN JIHAD:-

UMAT ISLAM MENJADI LEMAH
Umat Islam mudah dijajah
Semangat perjuangkan Islam akan hilang

UMAT ISLAM  AKAN KETINGGALAN
Sekiranya jihad ilmu diabaikan – umat Islam akan bergantung kepada teknologi asing

MENERIMA BALASAN ALLAH
Jihad satu kewajipan – tinggalkan kewajipan berdosa dan mendapat  kemurkaan Allah
Allah akan menurunkan bala kepada umat yang mengabaikan kewajipan jihad.

UMAT ISLAM AKAN DIJAJAH
Perlu kepada jihad siasah supaya negara tidak dijajah oleh bangsa asing
Jihad ekonomi – supaya umat Islam menjadi umat yang kuat


Matlamat jihad
Meningkatkan penguasaan ilmu
Meningkatkan penguasaan teknologi
Ilmu untuk Agama
Melawan kehendak yang mendorong kepada keburukan
Mencari harta secara halal
Berbelanja harta ke jalan Allah
Menjaga harta sebagai anugerah Allah
Mengagihkan dan perkongsian harta di antara umat Islam
Menegakkan kebenaran
- Kebanyakan umat Islam masih tidak menghayati ajaran   Islam yang sebenar. 
- Masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi negatif terhadap Islam
Menghalang berlakunya kemungkaran
Basmi kemiskinan adalah suatu keutamaan kerana umat Islam masih jauh ketinggalan
Menaikkan taraf ekonomi orang Islam
Bekerja dalam konteks Ibadah
Bekerja bagi memenuhi tuntutan fardhu ain dan kifayah
Bekerja dengan penuh beretika

KESAN PENGABAIAN JIHAD:-

UMAT ISLAM MENJADI LEMAH
Umat Islam mudah dijajah
Semangat perjuangkan Islam akan hilang

UMAT ISLAM  AKAN KETINGGALAN
Sekiranya jihad ilmu diabaikan – umat Islam akan bergantung kepada teknologi asing

MENERIMA BALASAN ALLAH
Jihad satu kewajipan – tinggalkan kewajipan berdosa dan mendapat  kemurkaan Allah
Allah akan menurunkan bala kepada umat yang mengabaikan kewajipan jihad. 

UMAT ISLAM AKAN DIJAJAH
Perlu kepada jihad siasah supaya negara tidak dijajah oleh bangsa asing
Jihad ekonomi – supaya umat Islam menjadi umat yang kuat


************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com