SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


1.0 Hasil Pembelajaran

Kandungan
2.0 Pendahuluan
3.0 Kedudukan Geografi
4.0 Sejarah Ringkas Tamadun India
5.0 Faktor Kelahiran Tamadun India
5.1 Zaman Awal
 5.2 Zaman Proto Sejarah
 5.2.1 Tamadun Lembah Indus
 5.2.2 Ciri-ciri Peradaban Lembah Indus
 5.2.3 Faktor Keruntuhan Tamadun Lembah Indus

5.3 Zaman Sejarah Awal
 5.3.1 Zaman Vedik (1500 S.M-500 S.M)
 5.3.2 Zaman Vedik Kedua/Terkemudian
 (600 S.M-320 S.M)
 5.3.3 Empayar Maurya (321 S.M- 185 S.M)
 5.3.4 Kemerosotan Empayar /

 Zaman Serangan Luar (200 S.M-300 M)

 5.3.5 Empayar Gupta (300 M-600 M)
 5.3.6 Zaman Sangam
 5.3.7 Zaman Pallava (600 M-900 M)
 5.3.8 Zaman Chola (850 M-1200 M)

5.4 Zaman Muslim
5.5 Zaman Moden
6.0 Kesimpulan
7.0 Bibliografi
1.0 Hasil Pembelajaran

Setelah mempelajari tajuk ini, pelajar dapat :

Menjelaskan tentang peradaban Lembah Indus yang merupakan sejarah awal kelahiran tamadun India, zaman pertengahan (zaman Muslim) dan zaman moden (zaman penjajahan).

2.0 Pendahuluan

Tamadun India adalah merupakan salah sebuah tamadun besar dunia yang telah banyak memberi pengaruh kepada peradaban tamadun selepasnya.

Peradaban Lembah Indus merupakan permulaan kepada perkembangan tamadun India, bermula daripada zaman prasejarah seterusnya sehinggalah kepada perkembangan Islam di India dan akhirnya berlaku penjajahan Barat ke atas India.

Fokus utama perbincangan tajuk ini adalah ditumpukan kepada peradaban lembah Indus iaitu Harappa dan MohenjodaroINDIA

3.0 Kedudukan Geografi

India boleh dibahagikan kepada dua bahagian :

 India Utara

 India Selatan

Sempadan :

 Pergunungan Vindhya mmenjadi sempadan yang memisahkan India Utara dan India Selatan.

Keluasan :

 India Utara hingga ke kawasan Himalaya di utara

 India Selatan meluas dari Sungai Tapti di Pergunungan Vindhya hingga ke Cape Comorin.

Samb….

Faktor bentuk muka bumi (geografi) di India telah menyebabkan perkembangan dua kebudayaan yang agak berbeza antara penduduk India Utara dan India Selatan.

Ia berbeza dari rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya serta amalan keagamaan.

Masyarakat di India Utara secara keseluruhan dikenali sebagai Indo-Aryan.

Masyarakat India Selatan pula dikenali sebagai Dravida.

Bahasa

Bahasa Sanskrit menjadi bahasa dasar bagi Indo-Aryan

Bahasa Tamil pula menjadi bahasa bagi Dravida

Terdapat dua lagi golongan masyarakat lain, iaitu :

 a. Golongan masyarakat asli yang tinggal di kawasan hutan dan pergunugan.

Bahasa dan budaya mereka berbeza jika dibandingkan dengan yang lain.

Mereka termasuklah kaum Mundas, Bhil dan Khol.

Samb….

b. Golongan masyarakat yang memiliki ciri-ciri fizikal orang Mongolia 

Menetap di kawasan kaki gunung Himalaya dan pergunungan Assam.

Kaum Gurka, Bhutiya dan Khasi adalah termasuk dalam golongan ini.

Kedua-dua kumpulan yang terakhir ini, dipercayai berketurunan dari zaman Batu Baharu (Neolithic Age).

4.0 SEJARAH RINGKAS DALAM TAMADUN INDIA


1.Zaman Awal

2.Zaman Pertengahan

3.Zaman Moden

Samb…

Zaman Sejarah Awal (1500S.M.)

1) Zaman Vedik (1500 S.M-500 S.M)

2) Zaman Vedik Kedua/Terkemudian

 (600 S.M-320 S.M)

3) Empayar Maurya (321 S.M- 185 S.M)

4) Kemerosotan Empayar / Zaman Serangan Luar (200 S.M-300 M)

5) Empayar Gupta (300 M-600 M)

6) Zaman Sangam

7) Zaman Pallava (600 M-900 M)

8) Zaman Chola (850 M-1200 M)

Samb…..

ZAMAN PERTENGAHAN/ ZAMAN MUSLIM (1000 M-1756 M)

Kerajaan-kerajaan Islam yang dibangunkan di India:

1) Dinasti Hamba (Kesultanan Delhi) (1206 M- 1290M)

2) Dinasti Khilji (1290 M-1320 M)

3) Dinasti Tughluq (1320 M-1412 M)

4) Dinasti Sayyid (1412 M –1450 M)

5) Dinasti Lodi (1451 M-1526 M)

6) Dinasti Babur / Mughal (1526 M-1707 M)

Samb….

ZAMAN MODEN / ZAMAN PENJAJAHAN BARAT (1750 M-1947 M)

 Era Penjajahan Inggeris

Sistem Pemerintahan

Sistem Pendidikan

Sistem Perundangan

5.0 FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN INDIA

FAKTOR SEJARAH

FAKTOR PANDANGAN SEMESTA

FAKTOR NILAI DAN BUDAYA

FAKTOR SEJARAH

Tamadun awal India adalah sukar untuk dikenal pasti kerana kurang bukti mengenai bahan-bahan arkeologi/kaji purba mengenainya.

Hanya terdapat beberapa jenis batu kuarzit ditemui di beberapa kawasan di India seperti di daerah Chingleput (Madras), daerah Banda (Agra)

5.1 ZAMAN AWAL

 Zaman Awal mempunyai beberapa kompenan kecil yang saling berkaitan antara satu sama lain.


1. 0 Hasil Pembelajaran

Kandungan

2. 0 Pendahuluan

3. 0 Kedudukan Geografi

4. 0 Sejarah Ringkas Tamadun India

5. 0 Faktor Kelahiran Tamadun India

 5. 1 Zaman Awal

 5. 2 Zaman Proto Sejarah

 5. 2. 1 Tamadun Lembah Indus

 5. 2. 2 Ciri-ciri Peradaban Lembah Indus

 5. 2. 3 Faktor Keruntuhan Tamadun Lembah IndusSamb…. 

5. 3 Zaman Sejarah Awal

 5. 3. 1 Zaman Vedik (1500 S. M-500 S. M) 

 5. 3. 2 Zaman Vedik Kedua/Terkemudian

 (600 S. M-320 S. M) 

 5. 3. 3 Empayar Maurya (321 S. M- 185 S. M) 

 5. 3. 4 Kemerosotan Empayar /

 Zaman Serangan Luar (200 S. M-300 M) 

 5. 3. 5 Empayar Gupta (300 M-600 M) 

 5. 3. 6 Zaman Sangam

 5. 3. 7 Zaman Pallava (600 M-900 M) 

 5. 3. 8 Zaman Chola (850 M-1200 M) 

5. 4 Zaman Muslim

5. 5 Zaman Moden

6. 0 Kesimpulan

7. 0 Bibliografi

1. 0 Hasil Pembelajaran

 Setelah mempelajari tajuk ini, pelajar dapat :

Menjelaskan tentang peradaban Lembah Indus yang merupakan sejarah awal kelahiran tamadun India, zaman pertengahan (zaman Muslim) dan zaman moden (zaman penjajahan) . 

2. 0 Pendahuluan

Tamadun India adalah merupakan salah sebuah tamadun besar dunia yang telah banyak memberi pengaruh kepada peradaban tamadun selepasnya. 

Peradaban Lembah Indus merupakan permulaan kepada perkembangan tamadun India, bermula daripada zaman prasejarah seterusnya sehinggalah kepada perkembangan Islam di India dan akhirnya berlaku penjajahan Barat ke atas India. 

Fokus utama perbincangan tajuk ini adalah ditumpukan kepada peradaban lembah Indus iaitu Harappa dan MohenjodaroINDIA

3. 0 Kedudukan Geografi

India boleh dibahagikan kepada dua bahagian :

 India Utara

 India Selatan

Sempadan :

 Pergunungan Vindhya mmenjadi sempadan yang memisahkan India Utara dan India Selatan. 

Keluasan :

 India Utara hingga ke kawasan Himalaya di utara

 India Selatan meluas dari Sungai Tapti di Pergunungan Vindhya hingga ke Cape Comorin. 

Samb…. 

Faktor bentuk muka bumi (geografi) di India telah menyebabkan perkembangan dua kebudayaan yang agak berbeza antara penduduk India Utara dan India Selatan. 

Ia berbeza dari rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya serta amalan keagamaan. 

Masyarakat di India Utara secara keseluruhan dikenali sebagai Indo-Aryan. 

Masyarakat India Selatan pula dikenali sebagai Dravida. 

Bahasa

Bahasa Sanskrit menjadi bahasa dasar bagi Indo-Aryan

Bahasa Tamil pula menjadi bahasa bagi Dravida

Terdapat dua lagi golongan masyarakat lain, iaitu :

 a. Golongan masyarakat asli yang tinggal di kawasan hutan dan pergunugan. 

Bahasa dan budaya mereka berbeza jika dibandingkan dengan yang lain. 

Mereka termasuklah kaum Mundas, Bhil dan Khol. 

Samb…. 

b. Golongan masyarakat yang memiliki ciri-ciri fizikal orang Mongolia 

Menetap di kawasan kaki gunung Himalaya dan pergunungan Assam. 

Kaum Gurka, Bhutiya dan Khasi adalah termasuk dalam golongan ini. 

Kedua-dua kumpulan yang terakhir ini, dipercayai berketurunan dari zaman Batu Baharu (Neolithic Age) . 

4. 0 SEJARAH RINGKAS DALAM TAMADUN INDIA


1. Zaman Awal

2. Zaman Pertengahan

3. Zaman Moden

Samb…

Zaman Sejarah Awal (1500S. M. ) 

1) Zaman Vedik (1500 S. M-500 S. M) 

2) Zaman Vedik Kedua/Terkemudian

 (600 S. M-320 S. M) 

3) Empayar Maurya (321 S. M- 185 S. M) 

4) Kemerosotan Empayar / Zaman Serangan Luar (200 S. M-300 M) 

5) Empayar Gupta (300 M-600 M) 

6) Zaman Sangam

7) Zaman Pallava (600 M-900 M) 

8) Zaman Chola (850 M-1200 M) 

Samb….. 

ZAMAN PERTENGAHAN/ ZAMAN MUSLIM (1000 M-1756 M) 

Kerajaan-kerajaan Islam yang dibangunkan di India:

1) Dinasti Hamba (Kesultanan Delhi) (1206 M- 1290M) 

2) Dinasti Khilji (1290 M-1320 M) 

3) Dinasti Tughluq (1320 M-1412 M) 

4) Dinasti Sayyid (1412 M –1450 M) 

5) Dinasti Lodi (1451 M-1526 M) 

6) Dinasti Babur / Mughal (1526 M-1707 M) 

Samb…. 

ZAMAN MODEN / ZAMAN PENJAJAHAN BARAT (1750 M-1947 M) 

 Era Penjajahan Inggeris

Sistem Pemerintahan

Sistem Pendidikan

Sistem Perundangan

5. 0 FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN INDIA

FAKTOR SEJARAH

FAKTOR PANDANGAN SEMESTA

FAKTOR NILAI DAN BUDAYA

FAKTOR SEJARAH

Tamadun awal India adalah sukar untuk dikenal pasti kerana kurang bukti mengenai bahan-bahan arkeologi/kaji purba mengenainya. 

Hanya terdapat beberapa jenis batu kuarzit ditemui di beberapa kawasan di India seperti di daerah Chingleput (Madras) , daerah Banda (Agra) 

5. 1 ZAMAN AWAL

 Zaman Awal mempunyai beberapa kompenan kecil yang saling berkaitan antara satu sama lain. ************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com