Ciri-Ciri KeistimewaanTamadun Islam


1. Wujudnya persamaan antara Tamadun Islam dengantamadun dunia yang lain.
2. Tamadun Islam turut mengandungi beberapa ciriyang terdapat pada tamadun-tamadun lain.
3. Tamadun Islam tetap mementingkan beberapa ciriyang bersifat material tersebut namun diseimbangkan dengan ciri khusus yangmenekankan aspek ruhaniah.
4. Tamadun Islam menekankan aspek urbanisasi,revolusi pertanian, pembentukan sistem pemerintahan dan pentadbiran,perkembangan perdagangan dan sebagainya.
5. Kewujudan tamadun-tamadun ini sangat bergantungkepada kebolehan bangsa pembentuk tamadun tersebut.
6. Keboleh bangsa Arab adalah berpegang keapda alQuran.
7. Tamadun Islam berpandukan kepada al Quran dan alSunnah Rasulullah SAW.

 
************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com