Kendungan Pelajaran Sains Dan Teknologi Islam

Sinopsis
Mata Pelajaran ini membincangkan perkembangan sains dan teknologi dalam Islam iaitu menyentuh berkenaan konsep sains dan teknologi berasaskan wahyu, syariah dan akhlak Islam serta hubungannya dalam sains dan teknologi.

Kandungan Perbincangan

1. Sejarah Sains dan Teknologi Islam

1.1 Sains dan teknologi zaman anbiya’
1.2 Sains dan teknologi zaman Rasulullah SAW
1.3 Sains dan teknologi zaman kerajaan-kerajaan Islam
1.4 Sumbangan sains dan teknologi Islam kepada peradaban dunia

2. Sains dan Teknologi Menurut Islam

2.1 Konsep sains dan teknologi Islam
2.2 Kepentingan sains dan teknologi Islam
2.3 Peranan sains dan teknologi dalam Islam
2.4 Kesan pengabaian sains dan teknologi dalam Islam

3. Hubungan Wahyu dan Sains Dalam Islam

3.1 Wahyu sebagai sumber sains dan teknologi
3.2 Fakta-fakta saintifik dalam al-Quran dan al-Sunnah

4. Kepentingan Syariah Dalam Sains dan Teknologi

4.1 Kepentingan syariah dalam sains dan teknologi
4.2 Konsep Qawa’id Fiqhiyah
4.3 Aplikasi Qawaid Fiqhiyah dalam sains dan teknologi

5. Kepentingan Etika Islam Dalam Sains dan Teknologi

5.1 Pengenalan etika Islam
5.2 Kepentingan etika Islam dalam sains dan teknologi
5.3 Isu-Isu etika dalam sains dan teknologi moden
************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com