Jadual Syarahan Mingguan

Minggu 1
PENGENALAN

Penerangan mata pelajaran
Panduan Mempelajari Mata Pelajaran
Penduan Penyediaan Esei Dan Tugasan

Minggu 2
Sejarah Sains Dan Teknologi Dalam Islam

Perlunya mempelajari sejarah
Sains Dan Teknologi zaman nabi-nabi dan rasul-rasul
Teknologi Kaum ‘Ad, Thamud, Firaun
Iktibar daripada peristiwa sejarah

Minggu 3
Sejarah Sains Dan Teknologi Dalam Islam (sambungan)

Sains Dan Teknologi zaman Rasulullah SAW dan sahabat
Sains Dan Teknologi zaman tabi’in
Faktor perkembangan Sains Dan Teknologi dalam tamadun Islam

Minggu 4
Sejarah Sains Dan Teknologi Dalam Islam (sambungan)

Pengaruh dan sumbangan Sains Dan Teknologi kepada peradaban dunia
Tokoh-tokoh sains Islam
Faktor kecemerlangan
Sumbangan
Pengaruhnya di Malaysia

Minggu 5
Sejarah Sains Dan Teknologi Dalam Islam (sambungan)

Konsep Sains Dan Teknologi :

 • Maksud sains
 • Maksud teknologi
 • Kedudukan Sains Dan Teknologi dlm Islam


Ciri sains Islam

 • Keagamaan
 • Saintifik
 • Universal
 • Sepadu
 • Harmoni


Minggu 6
Sejarah Sains Dan Teknologi Dalam Islam (sambungan)

Kepentingan Sains Dan Teknologi dalam Islam
Peranan Sains Dan Teknologi dalam Islam
Kesan pengabaian Sains Dan Teknologi dalam Islam

Minggu 7
Hubungan wahyu dengan Sains menurut Islam

Wahyu sebagai sumber Sains Dan Teknologi

 • Peranan al-Quran
 • Peranan al-Sunnah


Fakta-fakta saintifik dalam al-Quran

Alam tabii

 • Manusia
 • Alam cakerawala
 • Alam flora


Minggu 8
Minggu ujian bulanan

Minggu 9
Hubungan wahyu dengan Sains menurut Islam (sambungan)

 • Alam cakerawala
 • Alam flora
 • Alam fauna


Minggu 10
Hubungan wahyu dengan Sains menurut Islam (sambungan)

Fakta-fakta saintifik dalam al-Sunnah

 • Kejaidan manusia
 • Kesihatan diri
 • Kesihatan persekitaran
 • Teknologi pertahanan

Minggu 11
Kepentingan Syariah dalam Sains Dan Teknologi

Pengenalan syariah
Peranan syariah dalam Sains Dan Teknologi
Konsep qawaid fiqhiyah (QF)

 • QF yang asas
 • Al-umur bi maqasidiha
 • Al-dharar yuzal
 • Al-Dharurat tubih al-mahzurat


Minggu 12
Kepentingan Syariah dalam Sains Dan Teknologi (sambungan)

Aplikasi qawaid fiqhiyah dalam Sains Dan Teknologi

 • Teknologi yang diharuskan
 • Teknologi yang tidak diharuskan


Minggu 13
Kepentingan Etika Islam dalam Sains Dan Teknologi

Pengenalan etika Islam

 • Maksud etika
 • Akhlak dalam Islam

Hubungan etika dan akhlak dalam Islam

 • Asas etika Islam
 • Akidah
 • Syariah
 • Akhlak


Kepentingan etika dalam Sains Dan Teknologi
Contoh etika saintis dan teknokrat muslim

Minggu 14

 • Kepentingan Etika Islam dalam Sains Dan Teknologi (sambungan)
 • Etika penghasilan dan penggunaan teknologi / etika pembangunan alam
 • Kesan pengabaian etika dalam Sains Dan Teknologi
 • Sebab-sebab berlaku krisis nilai dan etika dalam Sains Dan Teknologi
 • Cabaran Sains Dan Teknologi moden ke atas umat Islam
 • Isu-isu etika dalam Sains Dan Teknologi moden************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com